• 1

Kích thước chân standee tiêu chuẩn

Kích thước chân Standee tiêu chuẩn danh cho quảng cáo có các loại cơ bản sau

++ Loại standee cuốn (chân standee cuốn, standee đứng, standee rollup)

– Kích thước standee đứng ngang 80cm x cao 200cm và 60cm x160cm

->> Loại này khi thiết kế chỉ để ngang 59.5cm đối với kích thước 60cm x160cm và 79.5cm đối với kích thước 80cm x200cm

++ Standee chữ x (kệ chữ x, khung treo standee, chân standee)

– Kích thước chân standee x ngang 80cm x cao 200cm và 80cm x180cm, và 60cm x160cm

– Có dạng kích thước cố định 80cm x180cm, và 60cm x160cm

Khách Hàng
Go Top